En varslet katastrofe

Liker du byråkratiske skjemaer og manuelle operasjoner? Da kommer du til å elske nye eForms som har kommet seilende inn til nisseland fra kontinentet.

Spøk til side. Vi har på sett og vis kommet over i en ny Doffin-hverdag, med nytt utseende og nye skjemaer. De såkalte eForms er nå grunnstammen for kunngjøringene framover, og for de fleste norske offentlige oppdragsgivere innebærer det å forholde seg til Mercell eForms Editor, som det så fint heter, fellesverktøyet som Mercell-selskapet tilbyr for alle sine kunder.

For innkjøpere handler vel kunngjøring mest om å rydde minefeltet for røde, obligatoriske felt uten å skape nye minefelt for avlysningshungrige advokater. For leverandører handler det om å finne oppdrag og komme seg fortest mulig inn i oppdragsgiverens KGV for å se om dette er noe å gi tilbud på.

Det er det som er sannheten, ikke sant? De fleste andre meninger om kunngjøringsskjemaet blir vidløftige, teoretiske eller i beste fall framtidsfabulering.

Kunngjøring er å fortelle markedet at du trenger en ny traktor, og helst bare den delen av markedet som selger traktorer. Alt annet er juss og byråkrati.

Kanskje du er uenig. Kanskje du er hjertens enig.

Statistikk og mere statistikk

Det er ihvertfall en kjensgjerning at sentrale myndigheter i alle år har snakket om hvor viktig det er at Doffin gir oss bedre statistikk, mens de fleste innkjøpere nok har vært mer interessert i å få inn bedre tilbud.

Også denne gangen er DFØ ute med lovnader om bedre statistikk, men de snakker nok til mange døve ører.

Advokatene kan derimot fryde seg over mange nye obligatoriske felt som offentlige oppdragsgivere kan komme til å bomme på utfyllingen av – med de eventuelle konsekvensene det måtte ha for eksempelvis avlysningsplikt.

Ser du at jussen kom i veien her? Når skjedde det, mon tro?

Spoiler: Norge er ikke med i EU

Kanskje skjedde det ved Norges inntreden i EØS-avtalen og senere innføring av komplett anskaffelsesregime for rundt 25 år siden. Dette skapte et kunnskaps- og tolkningsvakuum som raskt ble fylt opp av advokater. Advokater som på den ene side mente at kunngjøringsteksten var klar, mens andre på den annen side mente at teksten i punkt ditt-og-datt måtte gå foran konkurransegrunnlaget og dermed skapte tolkningstvil.

Det blir nok ikke mindre av dette med siste iterasjon av kunngjøringsskjemaer.

Det er lite håp, riktignok. De nye skjemaene kan kanskje lettere bli en del av konkurransegrunnlaget – hvis du har laget konkurransegjennomføringsverktøyet ditt riktig. Dermed kan man kanskje oppnå alle utvikleres våte drøm om å bare fylle inn informasjon èn gang.

Leverandøren Artifik var heldige nok til å komme på banen akkurat når eForms dukket opp. Dermed fikk de muligheten til å gjøre akkurat dette. Andre som starter med blanke ark nå, har samme fordel.

Over til Mercell…

Men landets desidert største leverandør av konkurransegjennomføringsverktøy har alt annet enn blanke ark.

Mercell har over en periode kjøpt opp nær sagt alle KGV i Norge, og planen var å sette sammen det beste fra alle og lansere ett nytt og bedre verktøy.

Det gikk skeis – ihvertfall på første forsøk.

Mercell bestemte seg for å kjøpe opp det nederlandske verktøyet Negometrix, og gjøre om dette til det nye verktøyet som skulle erstatte Mercell Tendsign, Mercell EU-Supply og Mercell Mercell.

Med dette som bakteppe virket nok ikke den obligatoriske overgangen til eForms langt der fremme i horisonten som noen stor bekymring. Dette skulle man jo implementere i Negometrix, og det ville gå bra.

Men så kom den noe behagelige beskjeden fra eierne: Negometrix var ikke godt nok. Dere må begynne fra scratch. Det ryktes at Mercell i skrivende stund holder på med dét – i Polen eller India eller noe sånt.

Tatt på senga

I mellomtiden rykket horisonten nærmere, og dermed kom eForms og tok Mercell på senga. Eller mer presist: eForms tok Tendsign, EU-Supply og Mercell Mercell på senga.

For alle tre verktøyene hadde jo sin egen måte å kunngjøre på. Nå måtte plutselig alle tre, med sovende utvikling, men likevel svært så aktive kunder, bytte til eForms samtidig.

Det gikk så som så.

For å forenkle, lagde Mercell et slags felles kunngjøringsverktøy som alle tre verktøyene ble koblet mot. Det var nok ikke så dumt. Nå ble i det minste koblingen mellom Mercell og Doffin bare én hodepine. Men koblingen mellom KGV og dette skjemaet var fremdeles tre hodepiner. Som vel var omtrent akkurat tre mer enn Mercell hadde trengt akkurat nå.

Men slik er det med horisonter. Det som befinner seg på dem, har en lei tendens til å komme nærmere. Også for oss nisser i nord som ikke er medlem i EU, og dermed ikke har stemmerett.

Tendsign

Innkjøpskontoret bestemte seg allerede ved oppstarten for snart 10 år siden for at Tendsign var det minste av flere onder. Den dag i dag er det ingen av de andre verktøyene som er i nærheten av å løse maler, automatikk og struktur så bra som Tendsign. Selv om videreutvikling av verktøyet har vært totalt fraværende i mange år, er det fremdeles relativt velfungerende hvis man ønsker å gå ett skritt forbi ren kunngjøring av vedlegg, som de to andre verktøyene forsåvidt takler greit (hvem klarer vel ikke dét, egentlig). Verktøyet klarer dessuten utfordringene med hundrevis av kunngjøringer i året på vegne av flere titalls oppdragsgivere på en god måte.

Nok skryt. Tendsign har for lengst daua – ihvertfall i et utviklingsperspektiv.

Men det sitter likevel ganske mange mer eller mindre frivillige brukere rundt om i det ganske land som benytter Tendsign til konkurransegjennomføring, og alle disse har trykket på «publiser»-knappen i det siste. Resultatet av det har vært ganske varierende.

Krasj grunnet… tvisteløsningsorgan?!?

I starten når gamle Doffin ble skrudd av og eForms ble skrudd på, var det ingenting som virket. Tendsign krasjet eller kom med en kryptisk feilmelding når man skulle kunngjøre. Feilen viste seg å sitte langt inn i administrasjonsgrensesnittet i et felt som oppga tvisteløsingsorganet. Det viste seg at dersom dette feltet var tomt, så klarte ikke Tendsign å komme videre.

Et absurd og totalt unyttig felt var altså første hindring for publisering. Etter mange dager med trøbbel, forsto endelig Tendsign at brukere flest ikke hadde noe forhold til dette feltet – eller til administrasjonsgrensesnittet for den saks skyld. Dermed måtte man inn og hjelpe kunder manuelt.

Hadde man oppdaget dette på forhånd, ville mye tid vært spart, men det fantes ingen testinnlogging eller demomiljø for nye Doffin. Alt ble bare byttet over natten.

Grupper – en tidstyv

Det var heller ingen stor lykke å kunngjøre konkurranser med mange grupper. For hver gruppe ba nemlig nye Doffin om CPV-koder, avvisninggrunner, kvalifikasjonskrav, reserverte deltagere og hel en haug med andre opplysninger, som man tidligere kunne slippe unna med å bare registrere én gang. Den som skal kunngjøre sin neste avtale med 14 grupper, kan bare sette av en dag eller så til dette (meningsløse) arbeidet.

Til eForms forsvar kan vi jo legge til at disse opplysningene i utgangspunktet kunne vært håndtert av KGV, og det vil de nok også bli i verktøy skrevet for eForms, men der er jo som kjent ikke de fleste.

Dustefelt2

Vi har skrevet om dustefelt før. Det blir garantert mer om dustefelt framover også. Hva skal vi for eksempel med navn, adresse, organisasjonsnummer, telefon, epost og kontakt for tvisteløsingsorganet? Hadde det ikke holdt med ett av feltene? Er man beredt til å gå til midlertidig forføyning, er det vel lite trolig at det er mangel på kontaktopplysninger i kunngjøringen som stopper det. Dessuten kan det jo tenkes at opplysningene er feil. Tingretter kan jo flytte på seg uten at årvåkne innkjøpere husker på å oppdatere dette i sitt KGV.

Tvisteløsningsorgan er dobbelt dustete: for det første er det uinteressante opplysninger for de aller fleste. For det andre tvinges offentlige oppdragsgivere til dobbeltføring ved at disse opplysningene må skrives inn to ganger – de ligger jo allerede pent på plass i Brønnøysund!

Det er mer som ikke virker – formularer under EØS-verdi, intensjonskunngjøringer og kunngjøringer etter forsyningsforskriften, men dette får holde for idag.

Veien videre kommer til å bli lang og humpete for Mercell – og for alle brukerne som egentlig bare ønsker seg bedre tilbud.

I det perspektivet har ikke overgangen til eForms bidratt med noe som helst. Foreløpig.