Hva er en begrunnelse, egentlig?

Skal vi fortsette med de enkle spørsmålene? Da kan vi jo fortsette der saken om tildelingskriterier slapp og spørre: hva er egentlig en begrunnelse for valg av leverandør? Vel, det er ihvertfall ikke flisespikk, som vår historie viser.

I historien om hvorfor har vi tidligere fortalt hvordan begrunnelsesplikten har endret seg gjennom årene. Nå skal vi se litt mer konkret på begrunnelser.

Vi får starte med det saklige, da. Dette står i forskriften:

Begrunnelsen skal inneholde navnet på den valgte leverandøren og en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler i samsvar med tildelingskriteriene.

Dette gjelder for anskaffelser som følger Del II og III, og det er i utgangspunktet ganske vagt, eller sagt på en penere måte: det kan tolkes på veldig mange måter.

Vi får begynne med de holdepunktene vi har: navnet på leverandøren er jo greit nok, og det er også logisk at begrunnelsen er knyttet til tildelingskriteriene. Det var jo disse kriteriene som forhåpentligvis fikk deg frem til konklusjonen i utgangspunktet.

Men hvordan skal vi løse «redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler»?

Vi får prøve oss litt fram da.

Tenk deg at du har fått inn to tilbud. Du skal vurdere leverandørene på to kriterier, og du har sagt at de teller like mye. Det ene er pris og det andre er leveringstid.

Så kan du tenke deg at den med kortest leveringstid har høyest pris. Du mener det er verdt det, og velger den dyreste. Da kan det kanskje se slik ut:

Oppdragsgiver fikk to tilbud, og har valgt Sunnevje Sponfabrikk AS, da de er raskest på levering, selv om de var noe dyrere.

Sånn. Du har 1) sagt hvem som vant 2) omtalt tildelingskriteriene og 3) redegjort for Sunnevje Sponfabrikks egenskaper og relative fordeler – altså at de var dyrere men raskere, og at dette var bedre for deg enn den andre leverandøren, som var billigere men tregere. Du har altså indirekte sagt at raskere levering ble vurdert som viktigere enn høyere pris.

Sånn. Det var det. Eller hva?

Nåja, det spørs jo hva Bakdalen Fliskutt AS mener om denne begrunnelsen da. Det var altså de som var billigst – men tregere.

I en konkurranse som følger regelverkets Del I, er det sannsynlig at en slik begrunnelse ville bli vurdert som god nok av KOFA og/eller rettsapparatet, men neppe uten en klagerunde først. I en konkurranse som følger Del II eller III, spørs det om ikke delen «i samsvar med tildelingskriteriene» er litt dårlig oppfylt. Vi må dessuten se litt på lovens krav om etterprøvbarhet. Er dette etterprøvbart? Kan leverandøren forstå hvorfor raskere levering trumfet høyere pris? Nei. De kan bare fastslå at oppdragsgiver har ment at det var slik.

Ergo er det veldig sannsynlig at en slik begrunnelse ville bli fulgt av et umiddelbart krav om innsyn eller spørsmål fra Bakdalen Fliskutt. For eksempel slik:

Vi skjønner itte et plukk. Vi veit at vi e dritbillige. Åssen er det mulig at døkk kan vælje flis fra Sunnevje foran øss?

Kunne denne fiendtligheten vært unngått? Ja, veldig enkelt, men det involverer bruk av fakta og synsing – eller skjønn om du vil.

Det er to størrelser her: pris og leveringstid. Begge deler kan uttrykkes med enkle ord, for eksempel 60.000 / 50.000 og juni/mai. Altså: Sunnevje koster 60.000, og kan levere i mai. Bakdalen koster 50.000, men kan ikke levere før i juni. For eksempel slik, altså:

Oppdragsgiver fikk to tilbud, og har valgt Sunnevje Sponfabrikk AS, da de er raskest på levering (mai), selv om de var noe dyrere (60.000).

Her utelater du jo fremdeles en dimensjon, nemlig at vinneren ikke får vite noe om tapers tilbud. Dette ville jo kompliseres ytterligere hvis det var enda flere tilbydere, men samtidig er ikke dette noe hovedfokus i forskriften. Der står det jo at man skal redegjøre for «valgte tilbud».

Så hva ville skjedd hvis du svarte slik? Jo, da ville formodentlig Bakdalen Fliskutt heller svart slik:

Ær døkk villige te å betala 10.000 for å få flisa i mai i stella for juni? Har døkk bruk for flis… i MAI?

Dette er skrevet i raseri, selvsagt. Men likevel peker jo tapende part på et potensielt problem med både begrunnelsen og din (formodentlig vaklende) skjønnsutøvelse, for hva skal du egentlig med flis i mai?

Det taper åpenbart ikke vet, er at Sponstokkfestivalen 2021 har blitt flyttet fra den tradisjonelle datoen i begynnelsen av juli, til helga før skoleslutt. Tapende part forstår altså ikke at det er veldig viktig for deg å få flis en måned før.

Det sentrale blir nå brått om han burde forstått det. Burde Bakdalen Fliskutt AS forstått at levering av flis så sent som i juni faktisk ville være helt verdiløst for oppdragsgiver? Vi får komme tilbake til det. I første omgang er jo spørsmålet om begrunnelsen din forsvarer å bruke 10.000 ekstra skattekroner på noe som ihvertfall èn leverandør ikke skjønner poenget med.

Indirekte sier du jo at «mai» er mer enn 10.000 kroner bedre enn «juni», men kunne du sagt det på en sånn måte at taper faktisk forstår det?

Helt klart. Slik, for eksempel:

Oppdragsgiver fikk to tilbud, og har valgt Sunnevje Sponfabrikk AS, da de er raskest på levering (mai), selv om de var noe dyrere (60.000). Siden flisa skal brukes som dekke på Sponstokkfestivalen 2021, vurderte oppdragsgiver at raskere levering veide tyngre enn den lavere prisen. Festivalen er som kjent nå flyttet til en måned tidligere.

Nå begynner vi å nærme oss. Du har nå både vært innom 1) hvem som vinner, 2) vinnertilbudets relative egenskaper (pris og leveringstid) og fordeler (levering i mai), og du har 4) knyttet det opp mot tildelingskriteriene med en redegjørelse for hvorfor denne ene fordelen faktisk ble utslagsgivende.

Det eneste som står igjen nå, er hvordan du har vurdert «mai» til å være 10.000 kroner bedre enn «juni». Dette havner under oppdragsgivers skjønn. Denne skjønnsutøvelsen må være urimelig, vilkårlig eller basert på feil fakta for at KOFA eller rettsapparatet skal gripe inn. Joda, det kan fremdeles godt hende det kommer en klage fra Bakdalen Fliskutt AS, men det har formodningen mot seg at den får medhold. Du har ihvertfall ikke brutt begrunnelsesplikten. Det kan jo knapt kalles urimelig å ønske seg flisdekket før – og ikke etter – en festival.

Men kan det være noe annet du har brutt? Hvorfor er egentlig Bakdalen Fliskutt så sinte på deg?

La oss gå tilbake til den siste begrunnelsen din. Du skrev på slutten at «Festivalen er som kjent nå flyttet til en måned tidligere». Det er to ting som stikker ut som flis i stortåa her: «som kjent», og «nå».

Når var «nå», egentlig? Var det før du inviterte leverandørene til å gi tilbud, før tilbudsfrist eller før tildeling?

Og hva med «som kjent»? Hvordan var det kjent? Hvem visste det… og når?

Som vi alle vet, er det jo Sunnevje Sponfabrikk AS som tradisjonelt sett lager alle de fantasirike sponstokkskulpturene til denne kvasi-kommunale festivalen hvert år. Det var også de som i alle år leverte flisdekke, men så ett år kuppet Bakdalen Fliskutt konkurransen på flisdekke ved å underprise seg skikkelig. Nå taper de til konkurrenten igjen – uten å vite at festivalen er flyttet.

Du tenker tilbake… Det var jo faktisk Sunnevje som spurte deg om festivalen kunne flyttes… og du har vel egentlig ikke rukket å skrive noe på kommunens hjemmesider om dette ennå… det druknet litt i noe koronagreier.

Kan det være at «som kjent» er en sannhet med betydelige modifikasjoner? Kan det videre hende at «nå» faktisk var etter at du mottok tilbudene?

Huff da.

Vel, du får klappe deg på skulderen og tenke at du i det minste har gjort èn ting rett: begrunnelsen oppfyller ihvertfall kravene i begrunnelsesplikten – selv om begrunnelsen baserer seg på faktum som ikke var kjent for alle tilbyderne.

Brått slår det deg også at begrunnelsesplikten bare gjelder for anskaffelser etter regelverkets Del II og III. Denne anskaffelsen følger jo…

Vent litt… 60.000 kroner? Denne følger jo ikke Del I en gang. Dette er jo under terskelen for hele regelverket!

Du hadde altså ikke trengt å be to leverandører om tilbud i det hele tatt.

Jaja. Du fikk ihvertfall trent på begrunnelser, og man lærer så kjent så lenge man anskaffer. Du annullerer tildelingsbeslutningen og begge tilbydere får mulighet til å revidere tilbudene basert på de nye opplysningene. Så ble det både flisdekke, likebehandlede leverandører… og en ny og solid begrunnelse.