KGV: Innkjøpskontoret inngår samarbeid med Artifik

Innkjøpskontoret AS har valgt Artifik AS som leverandør av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) for sin ordinære produksjonslinje.

Artifik KGV er en moderne, effektiv og brukervennlig løsning, som støtter Innkjøpskontorets prosesser på en god og fremtidsrettet måte.

Avtalen går ut på at Innkjøpskontoret i løpet av 2024 vil fase ut bruken av Mercell Tendsign og implementere Artifik i sin produksjonslinje. Det er allerede et tett samarbeid mellom partene om å utvikle løsningen, herunder spesielt funksjonalitet for dokumenter og maler.

Som følge av det strategiske samarbeidet, har Innkjøpskontoret valgt å investere i Artifik.

Les mer om Artifik her: www.artifik.no

Les mer om Innkjøpskontoret AS her: www.innkjopskontoret.no