Plutselig nye terskelverdier (igjen (igjen))

Med sjarmerende upålitelighet er terskelverdiene nok en gang endret uten forvarsel.

Oppdatering, 20. mars: Idag har anskaffelser.no lagt ut en nyhetssak om nye terskelverdier. Det skjer altså en uke etter at endringene faktisk trådte i kraft.

Idag, 19. mars, kom meldingen fra Lovdata om at Departementet den 18. mars har endret terskelverdiene i forskriften med virkning fra og med 14. mars.

Ja, du leste riktig. Du skulle forholdt deg til de nye terskelverdiene på torsdag i forrige uke, men fikk først beskjed om det nå. I skrivende stund ser ikke en gang departementet selv ut til å ha fått det med seg. Det er ihvertfall ingen pressemelding å spore.

Jaja, det er vel en kamp mot vindmøller å prøve å endre denne praksisen slik at landets stakkars innkjøpere faktisk får vite om endringene før de skjer.

Nå har vi følgende terskler å forholde oss til:

  • EØS-terskel for statlige endres fra 1.4 til 1.49 millioner
  • Vare- og tjenesteanskaffelser får ny EØS-terskel på 2,3 millioner, opp fra 2,2.
  • Bygge- og anleggsanskaffelser øker fra 56 til 57,9 millioner.
  • I forsyningsforskriften endres vare- og tjenesteterskelen til 4,6 millioner
  • Pedagogisk nok endres bygge- og anleggsterskelen i forsyningsforskriften til 57,8 – ikke 57,9 som i klassisk forskrift…
  • Særlige tjenester og helse- og sosialtjenester forblir uendret på 7,8 millioner

Nok en gang henger terskelen for å gå fra Del I til Del II igjen på 1,3 millioner. Det fører til at det statlige «hullet» øker i størrelse. Nå skal statlige følge det nasjonale Del II-regelverket mellom 1,3 og 1,49 millioner. Dette skyldes at Departementet sitter på gjerdet og venter på at også det nasjonale regelverket skal endres, og skaper naturlig nok helt unødvendig forvirring.

Og forresten: hvorfor kan man ikke endre til hele, runde tall, slik at de blir lettere å huske? Jaja, det var det med vindmøller igjen.

For alle ikke-statlige, altså kommunale og fylkeskommunale virksomheter, gjelder selvsagt Del II fra 1,3 og opp til EØS-tersklene angitt ovenfor.

Disse endringene skjer med ujevne mellomrom sånn cirka hvert annet år, og skyldes at EU endrer sine terskler. Så da var det bare å gå inn og endre alle maler og instrukser du måtte ha – nok en gang.

Og så kan du jo håpe at neste gang får du beskjed før og ikke etterpå.