10 år og «innkjøpsgigant»

Det er ikke så ofte ordet «gigant» brukes i det norske språket. Da er det gjerne noe skikkelig svært vi snakker om.

Ifølge ordboka, er du gigant hvis du er «usedvanlig stor».

Javel, da er vi vel det, da.

Anbud365 har nemlig intervjuet noen av de større innkjøpsorganisasjonene i Norge. Herunder sånne som Vegvesenet, BaneNOR, Forsvarsmateriell og Statens Innkjøpssenter. De omtales samlet som «innkjøpsgiganter».

Målt i antall anskaffelser gjennomført i 2023, ser lista slik ut:

  1. Sykehusinnkjøp: 935 anskaffelser
  2. Statens Vegvesen: 400 anskaffelser
  3. BaneNOR: 229 anskaffelser

Så hvor havner Innkjøpskontoret AS?

I 2023 gjennomførte Innkjøpskontoret AS 347 offentlige anskaffelser, noe som ville plassert oss på en tredjeplass på denne lista, mellom Statens Vegvesen og BaneNOR.

På pallen

Pallplassering blant disse innkjøpsgigantene, er ikke så ille! Vi er jo tross alt bare rundt ti ansatte.

Vi ble ikke invitert til å delta i Anbud365s undersøkelse, sannsynligvis fordi vi er en privat virksomhet som bistår det offentlige, og ikke en offentlig virksomhet.

Gjennomføringstid

I tillegg til å svare på hvor mange anskaffelser man gjennomfører, har Anbud365 også spurt hvor lang tid gigantene bruker fra tilbudsfrist til tildeling, samt hva som var korteste og lengste tid for denne prosessen.

Her varierte svarene fra 4 til 6 uker, med maksimum på nesten ett år og raskeste gjennomføring på 2 dager.

Når vi henter ut tall fra vårt kvalitetssystem, får vi et gjennomsnitt på 19 dager, et maksimum på 97 dager og et minimum på 2 dager (tall for 2023).

Alle disse tallene er jo ganske interessante, og DFØ burde lage et frivillig rapporteringssystem der man kan melde inn slikt. Nå skal det jo ikke gå sport i gjøre ting så fort som mulig, men det står jo i lovens §1 at man skal være effektiv. Så hvor gode er norske innkjøpere på effektiv gjennomføring?

Vi kan ihvertfall måle oss med «gigantene», og det er jo godt å vite.