10 år med fastpris

Innkjøpskontoret fyller 10 år i år. I løpet av disse 10 årene har vi gjennomført rundt 2.000 anskaffelsesprosjekter for offentlige kunder over hele landet.

Men vi har ikke bare vært effektive og miljøvennlige. Vi har også sørget for forutberegnelighet for kundene våre. I 10 år har vi nemlig tilbudt fastpris for anskaffelsene våre.

Fastpris betyr at vi gir en pris på oppdraget før vi starter. Dermed vet kunden hva de skal betale.

Det er jo logisk, ikke sant?

Over til konkurransene

Vel, det er ihvertfall ikke vanlig. Det vanlige når det offentlige anskaffer anskaffelsesfaglig bistand, er å be om CV på fyren som skal gjøre jobben, og timeprisen hans. Slik konkurranseutsetter det offentlige det vi driver med – år etter år.

Men hva betyr egentlig en CV og en timepris? Blir det billigere å hyre inn en fyr til 1200 kroner timen enn en til 2000 kroner timen? Og hva med den CVen, forresten: blir det en bedre anskaffelse om fyren som gjør den har tredve års erfaring og er doktorgradsstipendiat i evalueringsmetodikk ved Universitet Midt?

Sagt på en annen måte: er CV og timepris egnet til å identifisere det beste tilbudet?

Før du svarer, kan du tenke litt på dette: se for deg at du er innkjøpssjef ved Universitet Midt. Du har hundre småsprø lærere, doktorer og professorer som du skal styre anskaffelsene for. De skal kjøpe all slags rare ting og det er selvsagt bare én produsent i Tyskland som kan levere – en leverandør som behovshaver tilfeldigvis «kjenner godt» og allerede har fått et tilbud fra.

Lyder det kjent?

Du har tre flinke (og pedagogiske) innkjøpere til å hjelpe deg, og i kulissene lurer både ledelsen, revisoren og fagpressen…

Bang for the buck!

Hva er det første du tenker på i en slik rolle. Er det CV og timepris?

Selvsagt ikke. Du har sikkert et begrep om kostnaden på interntid, men det er vel liten tvil om hva du først og fremst tenker på: du vil få utført flest mest mulig gode anskaffelser med det mannskapet du har!

Det skjer noe med tankesettet når du ikke lenger er fokusert på å fakturere flest mulig timer, men heller å få til flest mulig anskaffelser med de ressursene du har til rådighet. Da kommer ord som samarbeid, tilrettelegging og kanskje til og med effektivisering på bordet.

De fleste som jobber i Innkjøpskontoret har jobbet i det offentlige tidligere, og vi er smertelig klar over den rådende ressursmangelen. Det er derfor vi opererer med fastpris. Når prisen er satt på forhånd, blir jobben å få til mest mulig anskaffelse med de ressursene man har til rådighet. Da leter man etter det som virker, og gjør mer av det.

Gjennom ti år har vi lært mye om hva som virker.

If it works…

Det er for eksempel derfor vi skyr kvalifikasjonskrav som pesten. De er tidstyver og en gledesdrepere, men du får kanskje ikke høre den historien fra advokathusene. Hvis du jobber på timepris er jo kvalifikasjonskrav gull verdt. Tror du oss ikke? Bare ta en titt på disse 527 KOFA-sakene, eller les vår artikkel om problemet med kvalifikasjonskrav.

Det er også derfor vi er skeptiske til all verdens forskjellige evalueringsmodeller. Hvis man skal bytte ut noe, er det ganske vesentlig at det nye er beviselig bedre. Slik er det lettere å tenke når man ikke har ubegrensede midler, og slik ser jo verden ut for både den tenkte innkjøpssjefen i Universitet Midt, og for oss i Innkjøpskontoret AS.

Det er også derfor Innkjøpskontoret er pionerer på digitale møter, og det er derfor vi gjennomfører skikkelige digitale anskaffelser med intelligente dokumenter i stedet for dumme vedlegg.

Det er også derfor vi skulle ønske det ble satt noen små og enkle begrensninger på innsynsretten, siden krav om innsyn i alle tilbud er en enorm tidstyv, og ikke noe man burde kunne tjene penger på å hjelpe det offentlige med å finne ut av.

Kort sagt: Innkjøpskontoret AS har satt lovens krav til forholdsmessighet på kartet. Akkurat slik enhver offentlig oppdragsgiver med begrensede ressurser også må.

Heldigvis har vi konkurranse i markedet for anskaffelsesfaglig bistand, og du er velkommen til å vurdere tilbud fra den du vil. Men hvis du ber om tilbud med CV og timepris, burde du kanskje tenke litt på den reelle kostnaden per anskaffelse også?

Da kan det hende vi kan gi deg en positiv overraskelse.