KOFAs fagdag – ble vi noe klokere?

20161110_093526KOFAs tiende fagdag gikk av stabelen i Bergen i går med nesten 400 deltagere.

Hovedtemaet for dagen var såkalte ulovlige direkte anskaffelser, og KOFA var flinke til å holde dette som en rød tråd gjennom hele arrangementet, fra et klassisk flygeleksempel til erfaringer og eksempler fra KOFAs kolleger i det svenske Konkurrensverket.

Kall en spade for en spade

Men et spørsmål ble interessant nok aldri besvart ordentlig: hva er egentlig en ulovlig direkte anskaffelse? I en av foredragene ble det ganske så riktig poengtert at dette er definert i dagens forskrift, men det at definisjonen er tatt ut av den nye forskriften, ser det ikke ut til at noen har fått med seg. Det som derimot virker klart er at feil begått etter den nye forskriftens Del I ikke vil ansees å være ulovlige direkte anskaffelser. Man trenger altså ikke risikere gebyr for å gå til direkte anskaffelse av noe til en million – selv om man jo kan få en KOFA-avgjørelse mot seg. Her ser vi altså ytterligere en konsekvens av terskelhevingen.

Når, sa du?

Innkjøpskontoret stilte også spørsmål om hva KOFA mente om den nye forskriftsendringen om egenerklæringer og det faktum at man ser ut til å måtte be om kvalifikasjonsdokumenter fra den som er innstilt til å vinne før man tildeler kontrakt. KOFA kunne bekrefte at ordlyden i §17-1(5) er en direkte videreføring av EU-direktivet. Det vil altså ikke være slik at man kan kvalifisere vinneren i karensperioden – man vil ifølge forskriften være nødt til å gjøre det før man tildeler – med de ulemper det måtte medføre. Heldigvis hindrer ikke forskriften deg i å be om dette allerede ved tilbudsåpning, og det kan nok i mange tilfeller være det mest rasjonelle, for du har sannsynligvis ikke lyst til å evaluere 10 tilbud uten å vite om fire av de kanskje skulle vært avvist. Du kan lese mer om egenerklæringen her.

Evalueringsmetoder

KOFA orienterte godt om konsekvensene av valg av evalueringsmetode, men advarte mot ukritisk bruk av blant annet forholdsmetoden for poengberegning av pris. Vi skal forsøke å omtale dette nærmere i en senere sak, men i første omgang kan vi slå fast at det kan være smart å si hvordan man har tenkt å evaluere på forhånd, og ellers bruke sunn fornuft. Du kan lese mer om evaluering i artikkelen vår om KOFAs epler.

20161110_124238Rett valg av flygel

KOFAs fagkonferanse ble innledet med musikk, og Innkjøpskontoret fant det nødvendig å sjekke hva slags flygel som ble benyttet. Instrumentet var ikke levert av Steinway, men derimot av en av Steinways mange konkurrenter, Yamaha. Godt jobbet, KOFA!

Lett hodepine

Det kan ikke være lett å arrangere en fagdag der temaet er alt som kan gå galt, og hvordan man mot formodning kan klare å unngå fellene og holde seg i de «trygge havnene». Samlet sett kan man ofte gå ut av en KOFA-konferanse med en følelse av at absolutt alt kan gå galt, og at absolutt alle problemstillinger kan vris og vendes på. Slik var det også denne gangen, men det er nå engang derfor vi har KOFA – til å håndtere de virkelig vanskelige sakene.

Til alt det andre har vi oss vanlige innkjøpere.

Se også Anbud365s fyldige dekning av konferansen.