Mens vi venter

Det er ikke så lenge igjen til 2030. Da skal Norge ha redusert sine klimagassutslipp betydelig. I øyeblikket er det bare ett politisk parti som seriøst vurderer å trekke Norge fra Parisavtalen. Alle de andre er med. Ja, det ene partiet vi snakker om har vel egentlig ikke helt bestemt seg de heller – så da er kanskje alle med.

Flott! Da er det også fint at regelverket for offentlige anskaffelser kommer oss til unnsetning med nye regler som skal fremheve klimavennlige løsninger.

Men, som vi har nevnt før: reglene er uklare og tvetydige.

Da er det fint at veilederen for reglene for miljø kommer oss til unnsetning, slik at vi bedre forstår hva vi faktisk kan og skal bruke reglene til.

Men både klimakampen og veilederen er utsatt til siste liten.

Det er nå snart tre måneder siden regjeringen kunngjorde de nye reglene, som skal gjelde fra 1. januar 2024 – 6 år før Parisavtalen skal være innfridd. I mellomtiden har det vært mye undring og lite konkret om hvordan reglene skal brukes.

Tirsdag 31. oktober skal det skje. Da «slipper» DFØ den etterlengtede veilederen for disse reglene. Når den vel er lansert, får vi noen dager på oss til å kommentere, før den endelige versjonen blir tilgjengelig «i løpet av uke 50».

Flott. Da får vi alle noen få virkedager på oss til å få dette på plass til konkurransene som kunngjøres i januar.

Men DFØ er ikke rockestjerner eller orakler. De kan heller ikke trylle. Selv om de sitter noe tettere på kunnskapen enn en del andre, har de ingen magisk formel for hvordan klimautfordringene skal løses.

I beste fall vil de komme med anbefalinger. Anbefalinger med forbehold om «individuelle hensyn», «selvstendige vurderinger» og «lokalt tilpassede løsninger». Ja, kanskje også med en beskjed om å harmonisere anskaffelsen med virksomhetens vedtatte klimastrategi.

Det er rett og slett lite sannsynlig at hjulet blir oppfunnet tirsdag 31. oktober, og enda mindre sannsynlig at alle konkurranser som kunngjøres etter 1. januar 2024 har krystallklare krav og kriterier knyttet til miljø.

Å lene seg på DFØ er i beste fall en hvilepute.

Advokatene spisser vel blyantene i håp om (kortsiktig) gevinst på konfliktene som kan oppstå på grunn av dette.

Vi får håpe både de og alle andre ser etter mer langsiktige gevinster – de som påvirker den globale oppvarmingen, for eksempel.