Ordspill på høyt nivå

Hvis du liker å sette ordkløveri på spissen, er du sannsynligvis advokat.

Ord. Vi omgir oss med dem hele dagen, og vi tolker de stort sett uten å tenke oss om. Vi morer oss riktignok over hvor vidt enkelte mennesker tolker «snart», men vi er sjelden i tvil om ord som «kaffe» eller «kø».

Eller, kanskje ikke. En manns kaffe er en annen manns sølevann, og toleransegrensen for hva du kaller kø, avhenger vel av hvor langt du bor fra nærmeste storby.

Så kanskje vi alle går rundt og tolker meningen bak ord, uten å tenke over det?

Er det relevant?

Hva med ord som «relevant» og «tilsvarende», har du brukt mye tid på å tolke disse, tro?

Ikke det nei.

Men hvis du har vært så uheldig å stifte bekjentskap med kvalifikasjonskrav, har du kanskje vært mer involvert i tolkningen av ordet «tilsvarende» enn du egentlig har ønsket.

For hva er et tilsvarende oppdrag? Du har jo brukt malen og skrevet at leverandøren skal ha erfaring fra tilsvarende oppdrag for å bli kvalifisert. Så kommer leverandøren som ikke vant og påstår at oppdragene valgte leverandør har listet opp ikke kan kalles «tilsvarende».

Tilsvarende

Så hva er «tilsvarende», egentlig? Du mente jo tydeligvis at de opplistede prosjektene var tilsvarende det oppdraget du skulle ha utført.

For de som liker kryssord, er det lett å gripe til synonymordboka. Under «tilsvarende» finner vi «sammenlignbare», «like», «samme» og «komplementære».

Skal vi være litt strenge (og det er jo gjerne advokaten til leverandøren som ikke vant), så kan vi jo si at prosjektene må være like.

Så var de like?

En relevant sjakk matt-situasjon

Ikke helt, kanskje? Det var synd. Vi har tidligere påpekt at kvalifikasjonskrav øker prosessrisikoen og kan lede deg inn i en sjakk matt-situasjon der du har tildelt til en leverandør og leverandøren på andreplass får medhold i at valgte leverandør skulle vært avvist – dobbel ulykke altså. Det beste er å holde deg unna kvalifikasjonskrav i det hele tatt. Det er ihvertfall ikke noe forskriften krever av deg. Likevel er myten om at dette er nyttig, seiglivet.

Så hvis du ikke klarer å la være – er det noe annet du kan gjøre for å redusere risikoen for å stå igjen med to leverandører som begge mente de skulle hatt kontrakten?

Over til KOFA

Ja, KOFA har nå faktisk kommet de kvalifikasjonskrav-avhengige til unnsetning – om enn på en litt uventet måte.

Kan det være at feilen ligger i ordet, altså «tilsvarende»? En oppdragsgiver prøvde seg ihvertfall med et annet ord. Istedet for å skrive at leverandøren måtte ha levert tilsvarende prosjekter for å bli kvalifisert, skrev de heller at leverandøren måtte ha erfaring av «relevant art og vanskelighetsgrad». Ikke tilsvarende, altså, men relevant.

De tildelte kontrakt, og leverandøren som ikke vant mente valgte leverandør skulle vært avvist.

Men det er her det skjer. I stedet for en tradisjonell vurdering av om valgte leverandørs prosjekter kunne sammenlignes med det aktuelle prosjektet, tok KOFAs vurdering en ny vending: hva var det oppdragsgiver hadde spurt om? Jo, om erfaringen var relevant.

For «relevant» kommer synonymordboka opp med ord som «egnet», «verdifull» og «passende».

Det er åpenbart at erfaring kan være relevant selv om den ikke er tilsvarende. Det var også det KOFA konkluderte med i sak 2023/0452:

Formuleringen om at erfaringen skulle være av «relevant art og vanskelighetsgrad» tilsier at erfaringen må ha en viss tilknytning eller overføringsverdi til arbeidsoppgavene i den gjeldende anskaffelsen. Det er samtidig oppstilt en lavere terskel for oppfyllelse enn at erfaringen må være av tilsvarende eller sammenlignbar art og vanskelighetsgrad.

Dermed gikk oppdragsgiver klar, og fikk lov til å inngå kontrakt med leverandøren de hadde valgt.

Et spørsmål om ordbruk

Er det virkelig så enkelt? Kan man bare bytte ut «tilsvarende» med «relevant» og så går du klar? Kanskje. Nå finnes det ihvertfall en KOFA-sak du kan vise til hvis du velger å gjøre om malen din fra å be om erfaring fra tilsvarende oppdrag til å be om erfaring av relevant art.

Men det beste er jo å droppe kvalifikasjonskrav i det store og hele.