Også midt i ferien, da gitt

closed-1551489Er du gammel nok, husker du tiden da butikkene stengte omtrent samtidig med at du sluttet på arbeid, og at de knapt var oppe på lørdager heller.

Dermed hadde kanskje ikke alle rimelig tid til å handle.

Heldigvis for offentlige anskaffelser har vi bestemmelser som skal sikre at tilbydere i offentlige anskaffelser ikke opplever det samme. I anskaffelsesforskriftens §10-1 står følgende:

Frist for forespørsel om deltakelse og innlevering av tilbud skal fastsettes slik at leverandørene får tilstrekkelig tid til å innhente nødvendig dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger.

Dette kan vel ikke offentlige oppdragsgivere hoppe bukk over.

Eller?

I KOFA-sak 2016/123 hoppet kommunen glatt over dette, og kunngjorde en intensjonskunngjøring den 6. juli, med svarfrist 25. juli – altså midt i fellesferien.

Ikke bra, mente en leverandør, og klaget.

Ikke i strid med regelverket, mente KOFA.

Hva behager?

KOFA viser i premiss 23 i avgjørelsen til at forskriftens §9 inneholder bestemmelser om intensjonskunngjøring, men at det ikke er oppstilt noen regel for bestemte tidspunkter der kunngjøring skal skje eller ikke kan skje. Dermed er det heller ikke er i strid med regelverket å gjøre dette, hevder KOFA.

Det er forsåvidt riktig at §10-1 ikke omtaler intensjonskunngjøringer, men det er jo lett å utlede at intensjonen i bestemmelsen er å sikre at rimelig årvåkne personer ikke kommer til stengte dører. Man trenger forøvrig ikke se lengre enn til loven, som jo fastholder at man skal sikre likebehandling.

I den aktuelle perioden – altså i fellesferien i 2016 – ble det kunngjort totalt 14 nasjonale intensjonskunngjøringer, herunder Moskenes kommunes. De er altså ikke alene om å gjøre dette. Til sammenligning ble det i hele 2015 kunngjort 275 tilsvarende intensjonskunngjøringer, altså et snitt på 23 per måned. Det er følgelig ikke statistisk hold for å påstå at det er spesielt uvanlig å kunngjøre på sommeren. Ser man på tidsfristene i de 14 intensjonskunngjøringene sommeren 2016, er de fleste fristene på 10-20 dager, altså godt innenfor den tiden av året der mange (fremdeles) velger å gjøre alt annet enn å jobbe – og følge med på Doffin. Hvor mange henvendelser oppdragsgiverne fikk i dette tidsrommet, sier forøvrig statistikken ingenting om. Formodentlig var i det minste den de hadde en intensjon om å inngå kontrakt med kjent med saken …

I KOFA-sak 2007/98 gjelder det en kunngjøring av en anbudskonkurranse i samme tidsrom. Her pekte KOFA på §10-1, og diskuterte hvorvidt fristen var rimelig. De kom til at den var det i denne konkrete saken. Samme konklusjon kom man også til i sak 2012/5.

Det kan altså virke som at det skal ganske mye til før KOFA konkluderer med at du har satt en urimelig kort frist. Ja, du må egentlig helt ned i to virkedager før KOFA finner fristen urimelig, som i KOFA-sak 2005/108.

Så moralen her? Er du oppdragsgiver, er det så og si fritt frem å kunngjøre i ferier – ihvertfall for anskaffelser som følger det nasjonale regelverket.

Om leverandørene blir så begeistret for deg, er en annen historie. De vil muligens ikke synes det er god forretningsskikk. Men er du leverandør til det offentlige, bør du nok sette igjen noen på kontoret som kan følge med på Doffin mens du tar ferie.

Et trøstens ord til slutt kan kanskje være at du ikke kan få så mange overraskelser nå i juleferien – fra julaften til 1. nyttårsdag tar nemlig selveste Doffin juleferie.