Dissenskommentar til KOFAs dissens

Ifølge KOFA selv, er KOFA «ment å være et lavterskel tvisteløsningsorgan». Man kan undres hvor lavterskel de er, når de klarer å være uenige med seg selv.

I KOFA-sak 2021/963 diskuterer KOFA om det er greit med betingede rabatter. I saken var det to grupper, og en leverandør ga tilbud med en ekstra rabatt hvis han ble valgt i begge grupper. Den rabatten ville ikke oppdragsgiver ta hensyn til, og dermed startet bøtteballetten med midlertidig forføyning og deretter KOFA-sak. Tingretten mente også at det det var greit at oppdragsgiver ikke hensyntok rabatten.

Men så kommer KOFA på banen.

KOFAs avgjørelse er at både oppdragsgiver og tingretten tok feil. KOFA sier at oppdragsgiver skulle hensyntatt rabatten, og at det var et brudd på forutberegnelighetsprinsippet å ikke gjøre det.

Men så blir det komplisert. KOFA-avgjørelsen var nemlig ikke enstemmig. En av de tre advokatene i nemda, mente nemlig oppdragsgiver ikke skulle tatt hensyn til rabatten, mens de to andre mener man skulle det.

Utad fremstår altså KOFA som uenige med seg selv.

Heldigvis har nemdene 3 medlemmer, slik at dissens ikke kan bli til uavgjort. Samtidig kan man spørre seg om samfunnsnytten av at tre advokater som behandler samme sak ikke klarer å enes om et felles, godt råd å gi til innkjøpere og leverandører. I stedet blir man sittende igjen med en følelse av tilfeldighet.

Denne følelsen blir ikke bedre når en advokat som tidligere har jobbet for KOFA nå kaster seg på ballen og sier seg enig med mindretallet (og slenger på et par nye ikke-uvesentlige momenter). Dersom vedkommende faktisk hadde vært nemdsmedlem når saken ble behandlet, kunne den altså fått motsatt utfall.

Igjen får man følelsen av at det bare er advokatene som vinner når alt kommer til alt. For det gjør de jo – de får betalt uansett om de vinner eller taper – og de får betalt selv om de i beste fall bare skaper enda mer forvirring rundt et allerede tuklete tema.

…eller «belyser det», som advokatene ville sagt. Jommen sa vi «lavterskel».

Hva var forresten temaet igjen? Jo, det var noe om rabatter man valgte å se bort fra. Mon tro om ikke advokatsalærene har kostet oss samfunnsborgere mer enn hva de aktuelle rabattene kunne spart oss for.

Så hvordan kan du unngå problemet, da? Neste gang kan jo KOFA-nemda kanskje være satt sammen på en slik måte at en eventuell dissens slår ut i motsatt retning?

Men det finnes en enkel løsning: Du kan rett og slett bare gi blaffen i å dele opp kontrakten i utgangspunktet. Det var jo det som startet problemet for den ulykksalige oppdragsgiveren i vår historie.

Hvordan? Jo, det står nemlig svart på hvitt i forskriften at begrunnelsen for å velge å ikke dele opp en kontrakt ikke kan overprøves.

Flott, hva? Ta en titt i forskriften selv – hvis du tør.