IKT-Norge med meninger om regelverket

IKT-Norge har kommet med sitt høringssvar til NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser. Høringssvaret er interessant lesing for flere enn bare IKT-folk.

Ny frigrense?

Blant annet foreslår IKT-Norge at «frigrensa» på 100.000 kroner økes til 500.000. Med andre ord skal man kunne handle fem ganger så mye som idag uten at regelverket kommer til anvendelse (utvalgets eget forslag er 300.000). Utvalget foreslår som kjent også at man fjerner reglene opp til EØS, altså vil du bare følge Del I fra frigrensa og opp til EØS-terskel. Mon tro hvor lenge dette får leve før andre krefter hevder at handlingsrommet blir for stort igjen…

Goodbye forskrifter

Utvalget har videre foreslått at forskriftene forsvinner og blir innlemmet i lover i stedet. Dette fører selvsagt til at det blir vanskeligere å endre reglene framover, siden hele Stortinget må være med på prosessen i stedet for at fremtidige regjeringer kan fikse ting på egen hånd til høyre og venstre. IKT-Norge er vel ikke alene om å mene at den siste forskriftsendringen om miljø er et eksempel på litt dårlig gjennomtenkt forskriftsfiksing som ikke ville skjedd hvis hele Stortinget måtte være med på endringen.

Vi har tidligere skrevet at det er en avsporing å endre hele regelverket nå, både fordi alle må sette seg inn i reglene på nytt, men også fordi dagens rettskilder blir vanskeligere å vise til. IKT-Norge er også innom dette temaet, og skriver:

IKT-Norges inntrykk er at hverken offentlige oppdragsgivere eller leverandørsiden/næringslivet faktisk etterspør større endringer av dagens regelverksstruktur. Dette tilsier at vi per i dag har et system som innkjøpere og leverandører er kjent med. Det må forventes at en større omarbeiding av hele regelverket for offentlige anskaffelser faktisk vil medføre store endringer for innkjøpere og leverandører.

If it works, don’t fix it

Med all den angsten det offentlige har for å trå feil, trenger man ikke mye fantasi for å forstå at en komplett omlegging av hele regelverket vil føre til stort behov for nye bøker, kurs og seminarer. Men trenger samfunnet egentlig at alle lærer seg det de allerede kan på nytt? Kunne man ikke brukt tida på noe mer produktivt? Å sikre bedre anskaffelser med det regelverket vi har idag, for eksempel?

Grønn omstilling

Utvalget har ment mye om den siste forskriftsendringen knyttet til miljø, og IKT-Norge er enige i at dette er feil fokus. Det kan så være – men er det smart å endre reglene nok en gang om et år eller to? Det vil tiden vise.

Når du er ferdig med å lese IKT-Norges høringssvar, kan du jo også lese Innkjøpskontorets høringssvar.

Nå har høringsfristen for første del av denne NOUen gått ut, men det kommer mer. Så får vi se hva regjering (og Storting) gjør…