KOFA: ikke så farlig med ESPD likevel?

Tro det eller ei, men det kan virke som om KOFA ikke synes ESPD-skjemaet er så viktig likevel.

Vi har sagt ganske tydelig hva vi mener om dagens ESPD-skjema tidligere, men vi har i det minste tatt utgangspunkt i at det faktisk må etterspørres og leveres – det går jo klart frem av forskriften.

Skal vi tro KOFA-sak 2018-142 er det visst ikke så farlig.

I den angjeldende saken hadde oppdragsgiver tilsynelatende helt glemt å be om skjemaet, noe leverandøren som ikke fikk kontrakten var rask til å påpeke (selv om han formodentlig ikke hadde fylt det ut selv heller). Oppdragsgiver hadde forsåvidt gjort flere feil, men la oss holde oss til akkurat denne ene feilen: det var ikke satt krav om ESPD-skjema, og det var ikke innhentet i ettertid heller. For å sette det på spissen, kunne altså vinner vært både korrupt, terrorfinansierende, inhabil og storforbruker av barnearbeid, for å nevne bare noen av de tidvis smått absurde spørsmålene man må svare på når man fyller ut skjemaet.

Men på tidspunktet da KOFA behandlet saken, var kontrakten allerede inngått, og hva kom de så fram til?

Nå bør du holde deg fast, for dette er ganske spenstig.

KOFA konkluderer slik i premiss 36:

[…]Hensikten med forskriftens påbud om bruk av ESPD-skjema er å forenkle gjennomføringen av offentlige anskaffelser, både for oppdragsgivere og for leverandører, ved at man ikke trenger å levere store menger dokumentasjon. Bruken av ESPD-skjema som forenklingstiltak i konkurransen vil derfor ikke nødvendigvis ha betydning for hvorvidt en leverandør velger å delta i konkurransen. Det kan heller ikke legges til grunn at bruken av ESPD-skjema ville påvirket innholdet i tilbudene.

Først og fremst er det artig å se en instans omtale ESPD som et forenklingstiltak. Det hadde vært veldig spennende om KOFA kunne beskrevet litt nærmere akkurat hvordan de har kommet frem til at ESPD har gjort verden enklere for noen. De har vel kanskje bare lest det et sted.

Men la oss gå til det viktigste: KOFA ser ut å hoppe bukk over alle spørsmålene man må besvare, og som altså ikke er besvart i denne konkurransen, eksempelvis de om korrupsjon, habilitet og barnearbeid. De er åpenbart ikke nødvendigvis viktige.

Det de så konkluderer med, er jo særdeles interessant. De sier at 1) unnlatelse av å benytte ESPD vil ikke påvirke deltagelsen i konkurransen og 2) det påvirker heller ikke innholdet i tilbudene.

Det er forsåvidt ganske presist observert av KOFA: for det første vil det nok snarere øke enn redusere deltagelsen at man slipper å fylle ut dette skjemaet. For det andre er det nok helt riktig at de fleste leverandører forlengst har fortrengt tiden de brukte på å fylle det ut når de begynner på selve tilbudet.

KOFA skal ha honnør for å være så modige. De sier jo i realiteten det vi alle tenker innimellom, nemlig at skjemaet er ganske unyttig – i sin nåværende utforming, ihvertfall.

Men det står jo likevel i forskriften at man skal bruke skjemaet, og det kan jo synes ganske urettferdig for alle oss som følger boka at det ikke får noen konsekvenser at man ikke gjør det.

Nå har riktignok ikke KOFA frikjent oppdragsgiveren helt. Klagers påstand var at konkurransen skulle vært avlyst fordi det ikke var benyttet ESPD-skjema. Det er dèt KOFA ikke er med på: De mener det er et brudd, men ikke et brudd som medfører plikt til avlysning – av ovennevnte årsaker.

Da kan du jo hente frem den mest kyniske innkjøperen i deg selv, og prøve deg på samme fremgangsmåte: Blås i ESPD, aksepter at KOFA kan komme til å si at du har brutt forskriften, men føl deg trygg på at bruddet ikke kan få alvorlige konsekvenser for deg.

Ja, hvis du tør da. De fleste liker vel egentlig å gjøre ting etter boka..