Miljø: Mangler begrunnelsen din en begrunnelse?

Det er viktig å ikke glemme selve grunnen når du begrunner unntak fra miljøbestemmelsene.

En artikkel på Anbud365 belyser et litt typisk problem, nemlig at man glemmer bort selve essensen når man kaster om seg med paragrafer. I denne sammenhengen snakker vi om å skrive seg ut av å bruke miljø som tildelingskriterie med 30% vekt.

To unntak

Som kjent finnes det to unntak. Det ene er at du har angitt krav som er «klart bedre» enn å benytte et tildelingskriterie. DFØ ramser opp eksempler i sin veileder, for eksempel at du har krevd at lastebilen er elektrisk i stedet for å be tilbyderne forklare hvordan de kan redusere utslippene.

Det andre unntaket gjelder når anskaffelsen «etter sin art» har en miljø- eller klimapåvirkning som er «uvesentlig».

Men uansett hvilket unntak vi snakker om, så er ikke en henvisning til paragrafens riktige ledd det samme som å si at du har forklart hvorfor du benytter unntaket. Dette har vi snakket om før – en poengtabell er jo heller ikke en begrunnelse.

Så hva må man gjøre? Vel, man må begrunne. Det skal stå hvorfor det er «klart bedre» å kreve elektrisk lastebil fremfor å la lastebilleverandørene konkurrere om lavest utslipp under et tildelingskriterie.

Det er jo enkelt, ikke sant? Nåja.

Krav vs kriterie

Dersom leverandørene hadde konkurrert om å score best på et tildelingskriterie med 30% vekt, er det jo også «helt klart» at en elektrisk lastebil ville fått best score. Eller vent litt: hva om lastebilen kjøres veldig lite? Kan det da være at den da – i et livssyklusperspektiv – likevel ikke var den med lavest utslipp? Kan det være at en god, gammeldags dieselbil (som til og med allerede var produsert?) kunne gjort jobben med mindre totalt klimaavtrykk? Under et tildelingskriterie kunne jo leverandørene forklart dette for deg.

Du skjønner kanskje hvor dette bærer hen. Nettopp behovet for en etterprøvbar og forståelig begrunnelse kan lett bli en hemsko for å benytte miljøkrav i det store og hele.

Når det kommer til det andre unntaket, altså det om at man kan droppe miljø helt og holdent, så er vi kanskje på noe tryggere grunn. Likevel: det er viktig å få med selve essensen i unntaket ditt, altså hvorfor du faktisk mener at klima- og miljøbelastningen er uvesentlig.

Tidkrevende

Artikkelforfatteren i Anbud365 er advokat, og har formodentlig god tid til å tenke på slike dilemmaer: «Oppdragsgivere oppfordres derfor til å være transparente og grundige i sine begrunnelser ved fremtidige anskaffelser. Dette vil kunne bidra å redusere risikoen for unødige klager», står det å lese.

Se der ja. Oppdragsgivere flest har jo lite annet å ta seg til enn å jobbe «grundig» og «transparent» med begrunnelsene sine for hvorfor de vil benytte unntak.

Eller kanskje de heller tenker seg om to ganger og benytter hovedregelen?

Det var forsåvidt ikke DFØs opprinnelige intensjon. De skriver jo at «Oppdragsgiver trenger nødvendigvis ikke å framlegge vitenskapelig dokumentasjon som underbygger sitt valg».

Det var jo fint å vite. Da trenger man altså ikke ha inn en student til å skrive masteroppgaven sin om klimakonsekvensene av å velge et krav om elektrisk lastebil framfor å vurdere lastebilene under et tildelingskriterie.

Men tør du det, når du vet at advokaten ikke kommer noen vei med klagen sin hvis du i stedet velger et tildelingskriterie med 30% vekt?

Den som anskaffer får se.