Offentleglova vs Maskorama

En journalist ville bruke Offentleglova til å finne ut hvem som var bak maskene i NRK-produksjonen Maskorama.

For de uinnvidde: Maskorama er et TV-program på NRK der man fra uke til uke skal gjette hvilken kjendis som befinner seg inni et kostyme.

Sånn. Nå vet du også hva Maskorama er, og kan lese videre.

NRK er som kjent en del av det offentlige tjenestetilbudet, og dermed underlagt Offentleglova.

Follow the money

Den kreative journalisten ba om innsyn i «honorerte eksterne bidragsytere» (les kjendisene) i nevnte program. Siden kjendisene fikk betalt for å gå rundt i kostymer, mente han at man kunne se hvem som faktisk deltok i programmet ved å se hvem NRK hadde betalt. Ifølge Aftenposten, har Norge 406 kjendiser i skrivende stund mens Maskorama bare har åtte deltagere. Følgelig ville oddsen for å gjette bli betydelig forbedret.

Innsynskravet ble sendt til NRKs eget innsynsmottak, og besvart i løpet av kort tid.

Så, hva tror du svaret ble?

For å gjøre en lang historie kort: det ble avslag, og det var det faktisk Kongen som sørget for.

Men, på hvilket grunnlag kunne man avslå et slikt innsynskrav? Det kan da ikke være en forretningshemmelighet hvem som deltar i et underholdningsprogram?

Finleser man Offentleglova, finner man heller ingen tilsynelatende brukbare hjemler. Dette har jo ingenting med taushetsplikt eller «det offentlege sin forhandlingsposisjon» å gjøre. NRK er heller ikke nevnt i loven.

Kongelig unntak

Det er her kongen kommer inn, altså ikke underholdningsprogrammet «Kongen Befaler», men Kongen i egen høye person.

I Offentleglovas §2 står det at «Kongen kan gi forskrift om at lova ikkje skal gjelde for…».

Og det har Kongen gjort. Du var kanskje ikke klar over det, men det finnes ikke bare en offentleglov, men også en offentlegforskrift. I Offentlegforskrifta står det i §1(3) bokstav i at Offentleglova ikke gjelder for «dokument hos NRK AS som er knytte til redaksjons- og programverksemda i selskapet».

Hang du med? Sammenhengen mellom lover og forskrifter er ikke alltid logisk og enkel. Her må du altså skjønne at Kongen kan lage en forskrift, og at han faktisk har gjort det og at det står noe i denne forskriften som er relevant for saken din.

Velbrukt unntak

Skal vi tro Norsk Journalistlag brukes denne bestemmelsen ganske ofte til å nekte innsyn i dokumenter hos NRK. Kanskje litt for ofte, for hva er det NRK produserer av dokumenter som ikke på en eller annen måte er knyttet til selskapets redaksjons- og programvirksomhet? En ting er å ødelegge moroa for de som har satt seg grundig inn i landets kjendisrekke og prøver å plukke de riktige åtte utfra de – i skrivende stund – 406 tilgjengelige kjendisene. En helt annen ting er om NRK skulle finne på å bruke bestemmelsen til å skjule ting av mer reell almen interesse – ting som ikke knytter seg til å beskytte kilder, for eksempel.

En drøm til slutt

Vel, i mellomtiden kan du jo som offentlig innkjøper drømme om at Kongen en dag ser din vei og innlemmer et unntak for innsyn i alle tilbud i Offentlegforskrifta.

Det er vel lov å håpe, eller hva?