Tramp i klaveret

Oppdragsgiver gikk direkte til én flygelprodusent og ignorerte de andre. Det er vel ikke greit? Joda. Det var i 2021 Norges musikkhøgskole gikk ut til fire leverandører og spurte – i praksis – om de kunne levere ett bestemt flygel fra Steinway. Bare en av de svarte bekreftende på dette, nemlig leverandøren som har enerett

Les mer

Innkjøpsvettreglene

Du kjenner fjellvettreglene, ikke sant? Hva med innkjøpsvettregler? Hadde det vært kjekt? Her er vårt forslag. Innkjøpsvettregel nr. 1: Kjenn din forskrift EØS-reglene egner seg best for de som har gjort det før. Ikke legg ut på to-trinns forhandlet prosedyre med parallelle rammeavtaler i fire soner før du har noen enklere anskaffelser i sekken. (Avledet

Les mer

Et statlig gap i regelverket

Departementets terskelendring har etterlatt et statlig gap i regelverket der det nasjonale regelverket titter inn. Retting, 13. juni 2022: Departementet har i dag bekreftet ovenfor Innkjøpskontoret at det er riktig at nasjonal terskelverdi ikke ble justert sammen med EØS-terskelverdiene og at de vil komme tilbake til nasjonal terskelverdi på et senere tidspunkt. Hva det innebærer

Les mer