Skal vi bry oss nå?

Kan du anskaffelsesforskriften på rams? Da er det snart bare å rykke tilbake til start. Anskaffelsesutvalget har lagt fram den første av to NOUer som omhandler anskaffelsesregelverket. Utredningen er omfattende, og tar (som vanlig) for seg rettstilstanden i våre naboland, samt en oppsummering av hva som har skjedd i Norge siden vi fikk anskaffelsesregler for

Les mer