Innkjøpsvettreglene

Du kjenner fjellvettreglene, ikke sant? Hva med innkjøpsvettregler? Hadde det vært kjekt? Her er vårt forslag. Innkjøpsvettregel nr. 1: Kjenn din forskrift EØS-reglene egner seg best for de som har gjort det før. Ikke legg ut på to-trinns forhandlet prosedyre med parallelle rammeavtaler i fire soner før du har noen enklere anskaffelser i sekken. (Avledet

Les mer

Et statlig gap i regelverket

Departementets terskelendring har etterlatt et statlig gap i regelverket der det nasjonale regelverket titter inn. Retting, 13. juni 2022: Departementet har i dag bekreftet ovenfor Innkjøpskontoret at det er riktig at nasjonal terskelverdi ikke ble justert sammen med EØS-terskelverdiene og at de vil komme tilbake til nasjonal terskelverdi på et senere tidspunkt. Hva det innebærer

Les mer