Komme tilbake ja, men når?

Etter 4 år er det fremdeles en del hull i Departementets veileder for offentlige anskaffelser.

Mange innkjøpere er oppriktig glade i Departementets veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Den er selvsagt litt tung i formen, men i motsetning til mye annen juridisk litteratur er den (etter forholdene) kortfattet, den er tydelig snarere enn vag, gir retning heller enn å forvirre og er full av eksempler.

På toppen av alt dette er den også totalt og fullstendig gratis.

Frustrasjonen blir dermed stor når temaet du søker hjelp til, glimrer med sitt fravær.

Allerede i innledningen nevnes det at man ikke har rukket over alt, og at Departementet vil «komme tilbake» med mer veiledning senere.

Dette var altså i november 2017. I mellomtiden har anskaffelsesfaget gått sin skjeve gang, for å si det sånn.

Avlysning
Ett tema som fremdeles glimrer med sitt fravær, er veiledning rundt reglene for avlysning, altså §25-4. Her står det rett og slett ingenting. Denne mangelen på veiledning blir ikke ignorert av advokatene, som jevnlig oppdaterer alle som vil høre på om hva som er, kan være, burde ha vært, eller absolutt ikke burde ha vært, saklig grunn til avlysning.

Hva med et enkelt og konsist utgangspunkt i veilederen? Det er liten tvil om at avlysning har vært en misbrukt «panikknapp» som offentlige innkjøpere tyr til når de føler seg presset av leverandøren de mente skulle vinne på den ene siden og leverandøren som selv mener han skulle ha vunnet på den andre.

Litt veiledning og muligheter og alternativer, rett fra kilden, hadde kanskje hjulpet.

I mellomtiden kan du jo lese vår noe folkelige vinkling på saken: Hæ? Må du avlyse?

Rammeavtaler
Rammeavtaler har vært i vinden i det siste, men også her er veilederen taus.

Mellom 2017 og nå, ligger som kjent et artig lite obiter dictum som etterhvert utviklet seg til et gigantisk dugnadsarbeid for å sikre at alle rammeavtaler ikke bare har en klar sluttdato, men også et krystallklart maksbeløp. Enkelte oppdragsgiver rakk ikke å oppdage dette i tide, men fikk i stedet gebyr.

Mon tro om noen gode setninger i den offentlige veilederen kunne bidratt til at det offentlige ikke måtte gebyrlegge det offentlige for brudd på offentlige anskaffelsesregler?

Nye koster
Det er flere temaer en disse som skriker etter veiledning, ikke minst reglene rundt avvisning av leverandører. Men vi får vel stoppe der for denne gang. Mon tro om nye koster i Departementet vil få sving på det som mangler?

Den som anskaffer får se. I mellomtiden får vi hygge oss med de 368 sidene med veiledning vi kan nyte godt av allerede.

Her ligger de – helt gratis.