Uten anbudsrunder

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier til bygg.no at anbudsrunder normalt tar tre til fire måneder. Hvor har han det fra? En anskaffelse kan gjennomføres på noen dager, hvis man har tilstrekkelig god grunn til det. Det har gått en stund siden Skjeggestad bru utenfor Holmestrand i Vestfold delvis kollapset. Allerede er riveentreprenøren AF Decom i gang

Les mer

DIFI dropper miljøkriterier

DIFI fjerner nå mye av sin veiledning og informasjon om miljø som tildelingskriterier fra sine nettsider. Årsaken er kutt i bevilgninger i statsbudsjettet. Det er forholdsvis mye informasjon som blir borte. DIFI har laget veiledere for følgende områder: Transport IKT Bygg, anlegg og eiendom Mat og serveringstjenester Klede og tekstilar Kontormøblar Kontorrekvisita Hotelltjenester Vask og

Les mer

DIFI: Legg til rette for gründere

DIFI oppfordrer offentlige oppdragsgivere til å få med seg nyetablerte gründere i anbudene sine. På den måten kan man få mer innovasjon i anskaffelsene. Nå kommer de med noen enkle råd for hvordan man kan få det til. Vi tillater oss å gjengi noen av rådene her, og knytte noen kommentarer til dem: «Bruk dialogmulighetene.

Les mer

Er det virkelig så dyrt å gjennomføre anbud?

Har du lest rapporten KS har laget om kostnader og besparelser ved offentlige anskaffelser? Rapporten er spennende lesing for alle som mener noe om innkjøp i det offentlige, og du kan lese hele FoU-rapporten her. Den tar for seg både fordelene og ulempene ved offentlige anskaffelser. Ikke minst prøver den å sette tall på både

Les mer

Mindre papir i anbudene

Uten hverken trommevirvel eller fanfarer har det offentlige brått gjort jobben med å levere anbud en god del enklere. Fra og med 17. oktober kan alle leverandører hente ut elektronisk skatte- og MVA-attest selv, og få den tilsendt på epost med en gang. Dette gjøres enkelt via altinn.no Før måtte du hente ut to forskjellige

Les mer