Prisen du betaler for laveste pris

I en verden med eviglange konflikter etter hver eneste tildeling, kan det være fristende å gå for laveste pris som eneste tildelingskriterie. Men det har også en pris.

En gang i tiden var det vanligst å avgjøre konkurranser bare på pris. Man sjekket om leverandørene var kvalifisert, og deretter fikk den av de kvalifiserte som hadde den laveste prisen kontrakt.

Enkelt og greit.

Eller kanskje ikke. Det er et par grunner til at dette ikke nødvendigvis er så smart. Riksrevisjonen har også nylig påpekt at laveste pris som eneste kriterie kan være uheldig. La oss se nærmere på hvorfor.

Først klagene
Det første som skjer er jo at leverandøren med nest lavest pris ber om innsyn i vinners tilbud og saumfarer kvalifikasjonskravene. Så konkluderer han med at vinner skulle vært avvist. Når konkurransen bare avgjøres på pris, blir det jo da en kort vei til seier eller krav om positiv kontraktsinteresse hvis man skulle få rett – det var jo ingen andre forhold som sto i veien.

Så over til kontrakten
Det neste som kan oppstå, er konflikter i kontraktsfasen. For som kjent skal det jo noe til å oppnå laveste pris. Sannsynligvis må du kutte noen hjørner, og noen ganger kutter du kanskje litt for mange. Da kan saken lett ende i konflikt med oppdragsgiver fordi det faktisk ikke er mulig å asfaltere parkeringsplassen til 1 krone kvadratmeteren likevel. Det kan jo også ha blitt antydet av leverandør nr. 2 som tapte nettopp fordi han satte en fornuftig pris på denne posten.

Men det hjelper lite å stille hardt mot hardt i kontraktsfasen hvis leverandøren i praksis går konkurs før plassen (og bygget) er ferdig hvis du skal holde ham til løftet sitt.

Unormalt lavt
Det er på grunn av leverandører som dette vi har gode, gamle §24-8(1)c. Denne bestemmelsen (sammen med §24-9) lager et løp for oppdragsgivere som ser parkeringsplasser priset til 1 krone kvadratmeteren. Det er jo en unormalt lav pris, og da skal du finne ut hvorfor den står der før du avviser.

Men det er ikke sikkert det er nok. Når leverandøren har fått lov til å redegjøre for hvorfor prisen er så lav, så har du ikke lenger så gode argumenter for å avvise dem.

Samtidig har du en uggen følelse om at dette ikke er riktig. Flere i faggruppa sier det samme: denne leverandøren vet vi at ikke gjør en god jobb, sier de.

Men du kan jo ikke legge vekt på slik utenforliggende informasjon.

En leverandør er mer enn en pris
Det er her andre tildelingskriterier enn pris kommer inn. Med kriterier som handler om leverandørens tilbudte erfaring, og løsningsforslag, vil du fort se at sammen med den lave prisen, tilbyr de også lavere kompetanse og et langt mindre tillitvekkende løsningsforslag.

Nå kan du balansere forholdene opp mot hverandre, og sannsynligvis velge en leverandør ikke er fullt så billig, men som vil gjøre jobben ferdig. Det er ikke sikkert du styrer klar av alle klagene når du tildeler, men du slipper sannsynligvis mange av konfliktene i kontraktsfasen.

Les mer om tildelingskriterier i disse sakene: