Uten anbudsrunder

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier til bygg.no at anbudsrunder normalt tar tre til fire måneder. Hvor har han det fra? En anskaffelse kan gjennomføres på noen dager, hvis man har tilstrekkelig god grunn til det. Det har gått en stund siden Skjeggestad bru utenfor Holmestrand i Vestfold delvis kollapset. Allerede er riveentreprenøren AF Decom i gang

Les mer

DIFI dropper miljøkriterier

DIFI fjerner nå mye av sin veiledning og informasjon om miljø som tildelingskriterier fra sine nettsider. Årsaken er kutt i bevilgninger i statsbudsjettet. Det er forholdsvis mye informasjon som blir borte. DIFI har laget veiledere for følgende områder: Transport IKT Bygg, anlegg og eiendom Mat og serveringstjenester Klede og tekstilar Kontormøblar Kontorrekvisita Hotelltjenester Vask og

Les mer

Er det virkelig så dyrt å gjennomføre anbud?

Har du lest rapporten KS har laget om kostnader og besparelser ved offentlige anskaffelser? Rapporten er spennende lesing for alle som mener noe om innkjøp i det offentlige, og du kan lese hele FoU-rapporten her. Den tar for seg både fordelene og ulempene ved offentlige anskaffelser. Ikke minst prøver den å sette tall på både

Les mer

Dissenteri i regi av KOFA

KOFAs fagdag i Bergen var preget av en viss dissens. «Dissenteri» kan vi kanskje kalle det. Temaet er reglene om forenkling av det nasjonale anskaffelsesregelverket, som vi har omtalt tidligere. 31. oktober samlet KOFA på sedvanlig vis innkjøps-Norge i Bergen, til en dag med faglig påfyll og utvalgte KOFA-avgjørelser. Veldig spennende, hvis man liker paragrafer

Les mer

Mindre papir i anbudene

Uten hverken trommevirvel eller fanfarer har det offentlige brått gjort jobben med å levere anbud en god del enklere. Fra og med 17. oktober kan alle leverandører hente ut elektronisk skatte- og MVA-attest selv, og få den tilsendt på epost med en gang. Dette gjøres enkelt via altinn.no Før måtte du hente ut to forskjellige

Les mer

Bevilger 11 millioner til noe som allerede finnes

I det nye statsbudsjettet får DIFI – direktoratet som forvalter Doffin – 11 millioner ekstra for å legge til rette for en elektronisk løsning for innlevering av anbud. Her er det som står om saken i statsbudsjettet for 2015: Offentlige virksomheter og private leverandører bruker store ressurser på å gjennomføre anbudskonkurranser. En overgang til elektronisk

Les mer