Ulovlig samarbeid straffet seg

Selv om KOFA for øyeblikket ikke har myndighet til å gi gebyr, finnes det et annet offentlig organ som har det: Konkurransetilsynet. I en parallell rammeavtale på elektrikertjenester viste det seg at de tre leverandørene avtalte priser i minikonkurranser og fordelte oppdragene mellom seg. Til slutt valgte en av leverandørene…

KOFA på track

Snakk om tidenes backlogg. KOFA har virkelig vært offer for sin egen suksess, med nærmest ubegripelig lange behandlingstider. Nå kan en stolt direktør og sekretæriatsleder i KOFA Erlend Pedersen melde om at målet om maksimalt tre måneders behandlingstid er nådd. Du kan lese KOFAs pressemelding her: http://www.kofa.no/no/aktuelt/nyheter/2015/Na-behandler-vi-saken-din-innen-3-maneder/ Vi tar det…

Kontrakts-hvafornoe?

Finn en feil i dette ordet: kontraktsforhandlinger Har du funnet feilen? Vi håper det. Ordet “forhandlinger” brukes ofte om det som skjer med en kontrakt etter at den er tildelt i en offentlig anbudskonkurranse. Vi stiller oss ganske uforstående til hvorfor, for hva er det man skal forhandle om? Er…

Uten anbudsrunder

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier til bygg.no at anbudsrunder normalt tar tre til fire måneder. Hvor har han det fra? En anskaffelse kan gjennomføres på noen dager, hvis man har tilstrekkelig god grunn til det. Det har gått en stund siden Skjeggestad bru utenfor Holmestrand i Vestfold delvis kollapset. Allerede er…

DIFI dropper miljøkriterier

DIFI fjerner nå mye av sin veiledning og informasjon om miljø som tildelingskriterier fra sine nettsider. Årsaken er kutt i bevilgninger i statsbudsjettet. Det er forholdsvis mye informasjon som blir borte. DIFI har laget veiledere for følgende områder: Transport IKT Bygg, anlegg og eiendom Mat og serveringstjenester Klede og tekstilar…

DIFI: Legg til rette for gründere

DIFI oppfordrer offentlige oppdragsgivere til å få med seg nyetablerte gründere i anbudene sine. På den måten kan man få mer innovasjon i anskaffelsene. Nå kommer de med noen enkle råd for hvordan man kan få det til. Vi tillater oss å gjengi noen av rådene her, og knytte noen…

Med rett til å forhandle

Det er er forskjell på en rett og en plikt. Det ser vi blant annet i anskaffelsesreglene om avvisning. Oppdragsgiver kan være tvunget til å avvise et tilbud, eller de kan ha en mulighet til å gjøre det. Det spiller jo liten rolle for den som blir avvist, men dette…

Et godt nytt år / Ett år i drift

2014 har vært et godt nytt år for Innkjøpskontoret AS. Nytt fordi det er Innkjøpskontorets første driftsår. Godt fordi vi har klart det! Vi trodde det var behov for oss, og det har vist seg å stemme. Det er faktisk et stort behov for det vi gjør, nemlig å bistå…